Skupina GEN
Trajnostna energija za prihodnost

Zaposlitev

V Skupini GEN verjamemo, da je za naslavljanje izzivov razogljičenja in doseganja ustrezne stopnje samooskrbe z električno energijo najboljša in za Slovenijo najbolj primerna kombinacija vlaganj v obnovljive vire in jedrsko energijo.

Osrednja strateška investicija Skupine GEN je izgradnja nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK2), ki bo zagotavljala velike količine brezogljične, konkurenčne in zanesljive energije, nujno potrebne za trajnostni razvoj Slovenije. V družbi GEN energija, ki je nosilec in razvijalec investicije JEK2, intenzivno nadaljujemo s postopki za pripravo na dokončno naložbeno odločitev, pri čemer so ključne tudi kadrovske okrepitve.

Vpišite se v bazo kandidatov

Če se vidite kot del ekipe ustvarjanja največjega projekta v zgodovini Slovenije, vabljeni, da se vpišete v spodnjo bazo kandidatov.

Prijava

* Obvezni podatki

Kontakt
Naslov
Kontakt